Wij zien in kernenergie een middel om duurzame werkgelegenheid en welvaart te creëren. De nucleaire sector creëert goedbetaalde werkgelegenheid waarvan grote groepen mensen binnen gemeenten en provincies indirect meeprofiteren. Kernenergie brengt gemeenschappen veel economische activiteit. In directe zin gaat het naast werknemers om toeleveranciers, dienstverleners en beveiligers, in indirecte zin gaat het om alle economische activiteit daar omheen, van scholen tot supermarkten.

Wij vinden het belangrijk om de samenleving mee te nemen in deze ‘kern-transitie’. Het betekent bijvoorbeeld dat er voortdurend aan de scholing van jonge mensen gewerkt zal moeten worden. Hiervoor willen wij het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de universiteiten uitnodigen om samen met ons aan de nodige opleidingen te werken.

Wij zoeken in onze opstartfase nadrukkelijk naar partners zoals gemeenten en provincies (maar ook vakbonden) die samen met ons de stap richting deze duurzame en sociale vorm van energieproductie willen nemen. Daarnaast willen wij samen met universiteiten, onderzoeks-laboratoria, industriële partners en de overheid kernenergie op een nieuw spoor zetten. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten door een positief socio-economisch precedent te scheppen.

Wij zien in kernenergie een technologie die een essentiële en integrale rol kan en moet spelen in de wereldwijde energietransitie.

Voor ons is een kerncentrale meer dan alleen een gebouw waar groene stroom uit komt. Een kerncentrale is ook een gemeenschap van mensen die samen hard werken aan een schone toekomst voor Nederland; een kleine biotoop van gepassioneerde techneuten, goede boekhouders, beveiligers, verkopers en ondersteuners die ten dienste van de samenleving staan door deze te voorzien van Groene Atoomenergie! 

Stichting e-Lise

Opgericht in 2020, te Arnhem
Kamer van Koophandel: 81398484
RSIN 862072323
Gevestigd te Utrecht, Radonweg 1

Statuten

Beleidsplan

Begroting

Bankgegevens:
IBAN: NL33 BUNQ 2054 2645 98
BIC/SWIFT: BUNQNL2AXXX

©2021 by e-Lise.