top of page
  • Waar kunnen in Nederland kerncentrales gebouwd worden?
    In principe kan een kerncentrale overal in Nederland gebouwd worden, mits de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) er een vergunning voor af geeft. Deze vergunning wordt alleen verleent als uit grootschalig vooronderzoek met o.a. een MER (Millieu Effect Rapportage) blijkt dat er geen gegronde bezwaren zijn tegen de bouw van een kerncentrale op die specifieke plek in Nederland.
  • Waar is de beste plek in Nederland om een kerncentrale te bouwen?
    De grote havens (Eemshaven, Maasvlakte, en Vlissingen/Borssele) liggen daarbij het meest voor de hand. Dit is omdat deze havens voorzien zijn van meerdere aansluitingen op het hoogspanningsnetwerp, over veel koelwater beschikken, en omdat daar ook veel vraag naar elektriciteit is (denk dan bijvoorbeeld aan aluminium productie of andere hoog-energetische processen).
bottom of page