Stichting e-Lise wil de kans dat nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden in Nederland gaan maximaliseren. Onze strategie kenmerkt zich door diverse partijen bij elkaar te brengen.

Op de eerste plaats willen we een ‘coalition of the willing’ bouwen; een groep van gemeenten, Provincies, RES-regio's die kernenergie willen inzetten om hun duurzame doelen te bereiken.

Ten tweede willen wij samen met de overheid en overheidsinstanties nieuwe manieren van financieren realiseren. Ook willen wij samenwerken aan innovatie van het toelatingskader. Zo ontstaat een gelijk speelveld waarop kernenergie hetzelfde momentum kan opbouwen dat we nu bij zon en wind zien.

Ten derde willen we in samenwerking met marktpartijen toewerken naar een ‘technology assessment’ die de betrokken maatschappelijke partners in staat stelt het beste maatschappelijke rendement te realiseren. Deze kennis willen we vertalen in gunningcriteria die de overheid kan inzetten in toekomstige tenders.

Indien nodig kan e-Lise in de toekomst een rol spelen bij het tot stand brengen van een nieuwe entiteit die de doelstelling van e-Lise kan realiseren: kernenergie inzetten met maximaal maatschappelijk rendement. 

Stichting e-Lise

Opgericht in 2020, te Arnhem
Kamer van Koophandel: 81398484
RSIN 862072323
Gevestigd te Utrecht, Radonweg 1

Statuten

Beleidsplan

Begroting

Bankgegevens:
IBAN: NL33 BUNQ 2054 2645 98
BIC/SWIFT: BUNQNL2AXXX

©2021 by e-Lise.