Lise Meitner.jpg

 

Waarom e-Lise?

Willen we een wereld waarin er een gezonde toekomst is voor natuur en mensen? Dan eist een aantal thema’s dringend onze aandacht. Uiteraard klimaatverandering. Maar ook armoede, luchtvervuiling, waterschaarste en habitatverlies moeten zo snel mogelijk tot het verleden behoren. Daar wil e-Lise werk van maken.

Het huidige klimaatbeleid gaat gewoon niet snel genoeg. Het laat vooral zien dat de opgave en de impact van de energietransitie sterk worden onderschat. De Europese overheidsdoelen voor 2030 zijn echt het laaghangende fruit. Desondanks zijn deze doelen al ontzettend moeilijk te bereiken zonder de hulp van kernenergie.

De denkwijze van beleidsbepalers wordt in veel gevallen ingegeven door een verkeerd begrip van de schaal van het probleem en onjuiste opvattingen over kernenergie. Maar ondanks decennia van tegenwerking is kernenergie steeds populairder aan het worden onder de bevolking.

 

Wat probeert e-Lise te bereiken?

Wij willen met onze inzet ervoor zorgen dat nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden in Nederland en andere landen in Europa. Door het uitbreiden van de productiecapaciteit uit kernenergie maken we niet alleen het energiesysteem betrouwbaarder, efficiënter, goedkoper bij een lagere ruimtelijke impact, maar kunnen we ook het gebruik van fossiele brandstoffen, CO2-emissies en luchtverontreiniging effectief reduceren.

 

Daarbij willen we er ons actief voor inzetten dat deze kerncentrales ruim voldoende steun hebben in de regio’s waar ze gebouwd worden. Deze toekomstige kerncentrales dienen dan ook meerwaarde te creëren voor alle belanghebbenden—afnemers, lokale gemeenschappen, degenen die werken bij de toekomstige bedrijven—door energieproducten te produceren zoals elektriciteit, waterstof, warmte voor gebouwen en industrie, synthetische brandstoffen en drinkwater.

Meer informatie vindt U op de “Maatschappij” en “technologie” pagina’s.

 

Hoe gaat e-Lise te werk?

e-Lise smeedt allianties rond locaties waar zich concrete mogelijkheden voordoen om kernenergie te realiseren. Zij doet dit door partijen bijeen te brengen en deze te voorzien van accurate en objectieve informatie. Zij gaat het gesprek aan met Nederlandse en Europese overheidsinstanties om tot optimale keuzes te komen in de energietransitie. Samen met maatschappelijke partners en overheid wil zij werken aan efficiënte procedures en samenwerking met de overheid. Tot slot verdiept zij zich in de aanbodzijde, hetgeen leveranciers te bieden hebben dus, teneinde overheid en samenleving te helpen de beste keuzes te maken uit het grote beschikbare aanbod dat op dit moment gereed komt voor de markt.


Door de toenemende populariteit van kernenergie en het belang van snelle actie op het vlak van klimaat en energie is het erg belangrijk dat wij nu opstaan om de beleidsbepalers in Nederland en andere landen in Europa laten zien dat kernenergie een populaire en goede optie is.


Meer informatie vindt U op de “Strategie” pagina.

 

Wie is e-Lise??

e-Lise staat voor “Energy by Lise Meitner's principle of Nuclear Chain Reactions.” Lise Meitner ontdekte samen met Otto Hahn en zijn assistent Fritz Strassmann dat atomen konden splijten. Otto Hahn heeft hiervoor de Nobelprijs ontvangen. Lise Meitner niet, terwijl haar bijdrage essentieel was. Gelukkig heeft zij nadien vele onderscheidingen voor haar baanbrekende werk mogen ontvangen. Wij willen Lise Meitner eren voor haar visionaire werk en haar doorzettingsvermogen.

 

Meet The Team

1587716119041.jfif

Dr Albert van der Wijk

(Penningmeester)

 • Twitter
 • LinkedIn

Fysicus, Tsjernobyl onderzoeker, paleoklimatologisch onderzoek, ondernemer

36351935_10214679766400733_4961836311020

Mathijs Beckers

(Voorzitter)

 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn

Energie-Analist, schrijft boeken en maakt documentaires over klimaatverandering en energie

E-MAIL ME

b5f3a197-9f56-4de6-a1b0-0735a1828eef.jfi

Drs Gijs Zwartsenberg
(Secretaris)

 • LinkedIn
 • Twitter

Onafhankelijk energie filosoof en voorzitter stichting Thorium MSR

Advies en Hulp

Achter e-Lise staan een aantal gepassioneerde en ervaren professionals die een rationeel-technologische benadering combineren met brede maatschappelijk-economische visie en een we-kunnen-het-mentaliteit.

Wil jij ons meehelpen de Nucleaire Renaissance te bespoedigen? Wij zoeken nog mensen met verschillende vaardigheden op vlak van de politiek, communicatie, grafische vormgeving, among others. Twijfel niet: Mail ons!

Deze mensen helpen e-Lise op persoonlijke titel.

1542301231386.jfif

Luciano Duran Morales MFP

 • Twitter
 • LinkedIn

Commercial Pricing Expert in de financiële & energie wereld

161e7887-7ae9-4719-8999-896de2bd89a0.jfi

Dr. Rogier Potter van Loon

 • LinkedIn

Expert economie & overheidsfinanciën

Ejl01mTXgAA149p_edited.jpg

Joris van Dorp M.Sc.

 • LinkedIn
 • Twitter

Civiel Ingenieur

1516349329071_edited.jpg

Olguita Oudendijk

 • Twitter
 • LinkedIn

Voorzitter stichting Ecomodernisme, Onderneemster, Jurist

3438d213-dbaa-40be-8804-04cab51027e7.jfi

Tjerk Kuipers M.Sc.

 • Twitter
 • LinkedIn

Expert Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

1516339457731.jfif

Ir. Jan Rhebergen

 • LinkedIn
 • Twitter

elektrotechnisch ingenieur / data-scientist

Rudi.jfif

Rudi van der Wel B.Sc.

 • LinkedIn

Adviseur Politiek & Communicatie