top of page
Orange Flags

Stichting e-Lise stelt zich ten doel het politieke, maatschappelijke en economische draagvlak voor kernenergie te vergroten vanuit de visie dat kernenergie een sleutelrol kan spelen in een eerlijke verdeling van welvaart en groei.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen omtrent kernenergie en de sociaal-economische toepassingen ervan.

WIST JE DAT EEN KERNCENTRALE DIE IN 2030 ONLINE KOMT TOT TEN MINSTE 2090 DUURZAME ENERGIE PRODUCEERT?

e-Lise heeft een ANBI Status:
of

Technologie

De wereld van de kernenergie heeft niet stil gestaan. Tot op de dag van vandaag zijn briljante mensen over de hele wereld bezig om deze technologie verder te ontwikkelen.

FAQ

Hoe brengen we kernenergie naar Nederland?

Cage Lamp
bottom of page