top of page

Kernenergie 2.0

De mogelijkheden van kernenergie zijn in feite nog maar amper geëxploreerd. e-Lise heeft de Kernenergie 2.0-filosofie ontwikkeld. Deze filosofie wordt gekenmerkt door het recyclen van kernbrandstof en het toepassen van kernenergie voor uiteenlopende doeleinden: elektriciteit, waterstof, warmte, schoon water, en synthetische brandstoffen.

Kernenergie 2.0.jpg

Small Modular Reactors

e-Lise wil het energielandschap blijvend veranderen door een basis te leggen voor de uitrol van de modernste en meest efficiënte kernreactoren. Het is onze ambitie om voor 2030 de bouw van nieuwe kerncentrales in gang te zetten. Wij kijken daarbij naar grote conventionele reactoren zoals de Franse EPR of de Zuid Koreaanse APR 1400. Daarnaast zien we in Small Modular Reactors (ook wel SMRs genoemd) een interessante technologie die in Nederland kan worden toegepast om snel korte metten te maken met de CO2- en fijnstof emissies van kolen-, biomassa-, en gas-verbranding.

SMRs zijn géén must, wij zijn in SMRs een waardevolle toevoeging aan het bestaande kernenergie portfolio. Waarom vinden we SMRs interessant?

Sneller

SMRs zijn klein en zeer efficiënt in materiaalgebruik; sommige ontwerpen gebruiken per kilowatt tot 50% minder beton, staal en andere materialen dan grotere reactoren; dit komt o.a. omdat ze minder componenten hebben en passief gekoeld kunnen worden. Ze kunnen hierdoor ook sneller worden gebouwd.

Energiedichtheid betekent beperkt ruimtebeslag

Een 300 MW SMR levert jaarlijks meer dan twee miljard kWh (kilowattuur) stroom, dat is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van meer dan een half miljoen 4-persoons huishoudens. En dat op een oppervlak dat kleiner is dan een voetbalveld.

Schaalvoordelen

Conventionele reactoren creëren schaalvoordeel door hun grootte; maar bij de implementatie van SMRs gaat het om componenten die sneller en in serie te produceren zijn. Naast te verwachten kosten dalingen betekent dit kortere aanlooptijden en dus lagere financieringskosten. Dit neemt voor energiebedrijven een belangrijk obstakel weg om in kernenergie te investeren.

Veel opties

De industrie heeft de ontwikkeling van SMRs volledig omarmd, op dit moment zijn er meer dan 70 nieuwe ontwerpen bekend bij het Internationale Atoomagentschap. Ingenieursbureau Tractebel heeft eind 2020 een marktverkenning gepubliceerd die de stand van zaken in kaart brengt.

[Link naar rapport van Tractebel]

Lagere instapkosten

Doordat de reactor en het gebouw kleiner zijn, zijn ook de bouwkosten van een SMR drastisch lager. Een 300 MW (megawatt) reactor kost minder dan één miljard euro.

bottom of page