Kernenergie 2.0

De mogelijkheden van kernenergie zijn in feite nog maar amper geëxploreerd. e-Lise heeft de Kernenergie 2.0-filosofie ontwikkeld. Deze filosofie wordt gekenmerkt door het recyclen van kernbrandstof en het toepassen van kernenergie voor uiteenlopende doeleinden: elektriciteit, waterstof, warmte, schoon water, en synthetische brandstoffen.

Elektriciteit

De overstap naar een CO2-vrije samenleving zal het gebruik van elektriciteit doen toenemen. Denk aan meer elektrische auto’s, meer elektrische apparaten, warmtepompen, maar ook het elektrisch maken van industriële processen die nu door olie of gas worden gevoed. Onze samenleving is steeds meer aan het digitaliseren, en ook dat vraagt veel elektriciteit. Kerncentrales zijn in staat om ongeacht de weersomstandigheden stroom te produceren voor een zeer concurrerende prijs.

Waterstof & Synthetische Brandstoffen

Nederland is van plan om een waterstofeconomie op te bouwen, om zo een flink deel van de fossiele grond- en brandstoffen te kunnen vervangen. Zowel de stroom als de warmte die door (bepaalde) kerncentrales wordt geproduceerd kan worden gebruikt om grote volumes water te splitsen in waterstof en zuurstof. Bepaalde vormen van transport en industrie kunnen misschien geen gebruik maken van waterstof. Om ook deze processen CO2-arm te maken kunnen SMRs gebruikt worden, bijvoorbeeld door synthetische brandstoffen te maken.

Districts- en Processwarmte

We kunnen complete steden verwarmen met behulp van kernenergie; ook kunnen hoog temperatuur-reactoren ingezet worden in de zware chemische en staalindustrie van Nederland om zo het gas-gebruik en daarmee ook de CO2-emissies van deze processen terug te dringen.

Schoon Water

De productie en het gebruik van zoet water staat in Nederland al jaren onder druk. Dat uit zich in het zakkende grondwaterpeil. Deze druk voelt men met name in de agrarische sector. Met kernenergie wordt ontzilting een aantrekkelijke optie. Dat biedt veel extra mogelijkheden om onze (grond-)watervoorraden te sparen en onze waterhuishouding te verduurzamen.

Small Modular Reactors

e-Lise wil het energielandschap blijvend veranderen door een basis te leggen voor de uitrol van de modernste en meest efficiënte kernreactoren. Het is onze ambitie om voor 2030 de bouw van nieuwe kerncentrales in gang te zetten. Wij kijken daarbij naar grote conventionele reactoren zoals de Franse EPR of de Zuid Koreaanse APR 1400. Daarnaast zien we in Small Modular Reactors (ook wel SMRs genoemd) een interessante technologie die in Nederland kan worden toegepast om snel korte metten te maken met de CO2- en fijnstof emissies van kolen-, biomassa-, en gas-verbranding.

SMRs zijn géén must, wij zijn in SMRs een waardevolle toevoeging aan het bestaande kernenergie portfolio. Waarom vinden we SMRs interessant?

Sneller

SMRs zijn klein en zeer efficiënt in materiaalgebruik; sommige ontwerpen gebruiken per kilowatt tot 50% minder beton, staal en andere materialen dan grotere reactoren; dit komt o.a. omdat ze minder componenten hebben en passief gekoeld kunnen worden. Ze kunnen hierdoor ook sneller worden gebouwd.

Energiedichtheid betekent beperkt ruimtebeslag

Een 300 MW SMR levert jaarlijks meer dan twee miljard kWh (kilowattuur) stroom, dat is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van meer dan een half miljoen 4-persoons huishoudens. En dat op een oppervlak dat kleiner is dan een voetbalveld.

Schaalvoordelen

Conventionele reactoren creëren schaalvoordeel door hun grootte; maar bij de implementatie van SMRs gaat het om componenten die sneller en in serie te produceren zijn. Naast te verwachten kosten dalingen betekent dit kortere aanlooptijden en dus lagere financieringskosten. Dit neemt voor energiebedrijven een belangrijk obstakel weg om in kernenergie te investeren.

Veel opties

De industrie heeft de ontwikkeling van SMRs volledig omarmd, op dit moment zijn er meer dan 70 nieuwe ontwerpen bekend bij het Internationale Atoomagentschap. Ingenieursbureau Tractebel heeft eind 2020 een marktverkenning gepubliceerd die de stand van zaken in kaart brengt.

[Link naar rapport van Tractebel]

Lagere instapkosten

Doordat de reactor en het gebouw kleiner zijn, zijn ook de bouwkosten van een SMR drastisch lager. Een 300 MW (megawatt) reactor kost minder dan één miljard euro.

To Thorium or not to Thorium

Het is de bedoeling dat we in Nederland beginnen met het neerzetten van reactoren die gebruik maken van uranium als brandstof. Dat wordt in Nederland verrijkt bij Urenco in Almelo. Thorium en andere brandstoffen kunnen worden gebruikt zodra er hiervoor geschikte reactoren beschikbaar komen. Dit kan nog enkele jaren duren. Tot die tijd wil e-Lise graag een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot van Nederland door de bouw van kerncentrales te stimuleren die gebruik kunnen maken van nu voor ons beschikbare brandstof. Niet alleen stimuleert dit de verdere ontwikkeling van kernenergie, ook zijn het bij toepassing van de uranium cyclus resulterende verarmde uranium en een groot deel van de restproducten in toekomstige thorium- of snelle reactoren als brandstof te gebruiken. Hiermee wordt ook de kernindustrie circulair.

Stichting e-Lise

Opgericht in 2020, te Arnhem
Kamer van Koophandel: 81398484
RSIN 862072323
Gevestigd te Utrecht, Radonweg 1

Statuten

Beleidsplan

Begroting

Bankgegevens:
IBAN: NL33 BUNQ 2054 2645 98
BIC/SWIFT: BUNQNL2AXXX

©2021 by e-Lise.